วันนี้ แอบอร่อย จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ทางสภานั้นจะดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ บอกเลยนะคะว่า เพิ่มเงินมากถึง 3000 บาทเลยล่ะค่ะ

วันที่ 5 กันยายน นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือ ต่อ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อขอให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.

สภาเตรียม ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเดือนละ 3000 บาท

ซึ่งมีหลักการให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยบำนาญ 3000 บาท แทนการได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นเบี้ยบำนาญทั่วหน้า เพื่อให้ทุกคนเสมอภาค จัดสรรงบประมาณประเทศใหม่ จัดเก็บภาษีที่มีเดิมให้มีประสิทธิภาพ

พิจารณาการลดหย่อนภาษีใหม่ โดยเฉพาะภาษีจากการค้าการลงทุน ปรับลดงบที่ไม่จำเป็นลงเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการทั่วหน้า โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการระดมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เสนอกฏหมายตามรัฐธรรมนูญ เข้าชื่อร่วม 10000 รายชื่อแล้ว

เพื่อผลักดันระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นจริง โดยหวังให้พรรคการเมืองจะดำเนินการและมีแนวมางที่ร่วมผลักดันกกหมายฉบับนี้ให้เป็นจริง แม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบสวัสดิการแห่งรัญ เช่น พ.ร.บ ประกันสังคม ที่บังคับให้ลูกจ้างต้องร่วมจ่าย

ให้ลูกจ้างต้องร่วมจ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หรือ สวัสดิการข้าราชการที่รัฐสนับสนุนจ่ายให้ 100 เปอร์เซน แต่กลับครอบคลุมเพียง 10 – 15 ล้านคนเท่านั้น ในขณะที่คนไทยอีก 50 บ้านคน ไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการใดๆ ทางเครือข่ายจึงได้รวมตัวกันขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายการจัดรัฐสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปี และเห็นได้ว่า มีความจำเป็นต้องเร่งร่างดังกล่าว

เรามารอดูกัน

ว่าทางสภา

จะนำเรื่องนี้

เข้าไปพูด

หรือไม่

เพราะว่า

เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก

ด้วยประชากร

ของประเทศไทยเรานั้น

มีผู้สูงอายุ

มากกว่าทุกรุ่น

และสังคมผู้สูงอายุ

ปัจจุบันนี้

ก็ไม่มีลูกหลานเลี้ยง

น่าสนใจ

ที่มีการผลักดัน

เรื่องราว

เหล่านี้

เข้าไป

ผู้สูงอายุ

บางคน

อยากทำงาน

แต่เพราะร่างกาย

ไม่สามารถ

ที่จะทำงนได้ไหว

ทำให้เขานั้น

ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากลูกหลาน

ไม่ได้มาดูแล

หวังว่า

การผลักดัน

เรื่องนี้

จะเป็นประดยชน์

อย่างมาก

แก่ผู้สูงอายุ

เพิ่มเบี้ยคนชรา

รับเงินเน้นๆ

ขอขอบคุณ SiamVariety

ทั้งนี้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 10 ถึง 11 ล้านคนและมีแนวโน้มอย่างมากที่จะสูงเรื่อยๆ ก็ยังคงเป็นขั้นตอนของการพิจารณษอยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันต่อไปค่ะ

เรียบเรียงโดย : GalaxyA

Comments

comments

1 min read">

Check Also

“เสี่ยโป้” โพสต์แฉ “เจ๊กานต์” ไม่ยอมจบ สั้นๆ ได้ใจความ

วันนี้ แอบอร่อย จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่หลายๆคนนั้นสนใ … …